Contactinformatie

ArnoldusSport
Arnolduspark 13
2132 CR HOOFDDORP
E-mail: info@arnoldussport.nl
Website: www.arnoldussport.nl


Grotere kaart weergeven

Klachten- en geschillenprocedure

  • Klachten kunnen per e-mail of per briefpost aan ArnoldusSport worden kenbaar gemaakt. ArnoldusSport zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen met de indiener van de klacht en proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen.
  • Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. ArnoldusSport onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de indiener van de klacht of van de vestigingsplaats van ArnoldusSport. Dit naar de keuze van de indiener van de klacht.
  • ArnoldusSport zal aan de Consumentenbond medewerking verlenen bij het oplossen van geschillen.